Temanın genelde single.php dosyasında bulunan tarih kodlarını aşağıdaki kodlarla değiştirmeniz yeterli.

Yazılar ve sayfalar için

echo human_time_diff(get_the_time('U'), current_time('timestamp')) . ' önce';

Yorumlar için

echo human_time_diff(get_comment_time('U'), current_time('timestamp')) . ' önce';