Kullanımı

Aşağıda vermiş olduğum kodları temanızın Tema İşlevleri (functions.php) dosyasına ekleyerek yazılarınıza otomatik olarak meta ve sosyal medya etiketlerini ekleyebilirsiniz.

Kodlar

function meta_desc_olustur() {
global $post;
if (!is_single()) { return; }
$meta = strip_tags($post->post_content);
$meta = strip_shortcodes($post->post_content);
$meta = str_replace(array("\n", "\r", "\t"), ' ', $meta);
$meta = substr($meta, 0, 125);
$meta = strip_tags($meta);
$baslik = strip_tags($post->post_title);
$resim = get_the_post_thumbnail_url();
$link = get_post_permalink();
$yazar = 'Ahmet Hakan Beşel'; // Buraya kendi adınızı veya sitenini adını yazın.
echo "<meta name='description' content='$meta' />";
echo "<meta property='og:description' content='$meta' />";
echo "<meta name='author' content='$yazar' />";
echo "<meta name='twitter:card' content='summary_large_image' />";
echo "<meta name='twitter:site' content='@sekizgen_XXX' />"; // Twitter kullanıcı adınızı başında @ işareti ile yazın.
echo "<meta name='twitter:creator' content='sekizgen_XXX' />"; // Twitter kullanıcı adınızı başında @ işareti olmadan yazın.
echo "<meta property='twitter:title' content='$baslik' />";
echo "<meta name='twitter:description' content='$meta' />";
echo "<meta name='twitter:image:src' content='$resim' />";
echo "<meta property='og:url' content='$link' />";
echo "<meta property='og:type' content='article' />";
echo "<meta property='og:title' content='$baslik' />";
echo "<meta property='og:image' content='$resim' />";
echo "<meta property='og:description' content='$meta' />";
echo "<meta property='og:site_name' content='sekiz.gen.tr' />"; // Sitenizin adını yazın
echo "<meta property='article:author' content='https://www.facebook.com/sayfam' />"; // Sitenin Facebook sayfa URL'ini yazın.
echo "<meta property='article:publisher' content='https://www.facebook.com/sayfam' />"; // Sitenin Facebook sayfa URL'ini yazın.
}
add_action('wp_head', 'meta_desc_olustur');