Twitter’da yapmanız gerekenleri toplu halde ve hızlı bir şekilde yapmak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

Kodları F12’ye bastıktan sonra Console ekranına yapıştırın.

Herkesi Takipten Çıkarma

Rastgele Kişileri Takip Etme

var FOLLOW_PAUSE = 1250;
var FOLLOW_RAND = 250; 
var PAGE_WAIT = 2000;
__cnt__ = 0; 
var f;
f = function() {
    var eles;
    var __lcnt__ = 0;
    eles = jQuery('.Grid-cell .not-following .follow-text').each(function(i, ele) {
          ele = jQuery(ele);
          if (ele.css('display') != 'block') {
            console.trace('Already following: ' + i);
            return;
          }
          setTimeout(function() {
               console.trace("Following " + i + " of " + eles.length);
              ele.click();
              if ((eles.length - 1) == i) {
                console.trace("Scrolling...");
                window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);
                setTimeout(function() {
                  f();
                }, PAGE_WAIT);
              }
          }, __lcnt__++ * FOLLOW_PAUSE + Math.random()*(FOLLOW_RAND) - FOLLOW_RAND/2);
          __cnt__++;
    });
}
f();

Otomatik Tweet Beğenme

$(document).ready(function () {
  var mintikfavori2015 = $(".content button.ProfileTweet-actionButton.js-actionButton.js-actionFavorite").length;
  var mintikfavorikodu = 0;
  var favorilerim = setInterval(function () {
    if (mintikfavorikodu > mintikfavori2015) {
      clearInterval(favorilerim);
      return
    }
    $(".content button.ProfileTweet-actionButton.js-actionButton.js-actionFavorite").eq(mintikfavorikodu).find('.HeartAnimation').trigger("click");
    mintikfavorikodu++;

  }, 500);
});

Otomatik Retweet

var inputs = document.getElementsByClassName('js-actionRetweet');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
inputs[i].click();
}

Toplu olarak retweet ve beğeni silme

function findAncestor(el, cls) {
  while ((el = el.parentElement) && !el.classList.contains(cls));
  return el;
}

function removeRetweetsLikes() {
	setTimeout(function() {
		var items = document.getElementsByClassName("tweet-context");
		Array.prototype.forEach.call(items, function(element) {
			var parentLi = findAncestor(element, "stream-item");
			parentLi.parentNode.removeChild(parentLi);
		});
		removeRetweetsLikes();
	}, 1000);
}

removeRetweetsLikes();

Kaynak