PHP ile Belirli Tarihten Eski Dosyaları Silme

PHP’de dosyaları silmek için unlink() fonksiyonu kullanılır. Glob fonksiyonu da belirli koşullara göre dosya aramasını yapar. Örneğin sadece “.png” uzantılı dosyaların yollarını alma işlemini yapabilirsiniz. Yani aynı kalıpla eşleşen dosyaların yollarını bulma ve eşleştirme görevine sahiptir. Bu yazımda sizlere PHP ile belirtilen dizindeki belli bir tarihten eski dosyaları silmeyi göstereceğim. <?php /* * Silinecek dosyaların bulunduğu dizin */ $dir = "klasor/dosyalar"; /* * Dizindeki tüm dosyalara işlem uygulanır */ foreach (glob($dir....