MATLAB İntegral Hesaplama

Belirsiz İntegral Tek Değişkenli Fonksiyonlar syms x f = sin(x)^2 + cos(x)^2; int(f) ans = x Çok Değişkenli Fonksiyonlar syms x y f = sin(x)^2 + cos(y)^2; int(f, y) ans = sin(2y)/4 + y(sin(x)^2 + 1/2) Belirli İntegral Tek Değişkenli Fonksiyonlar syms x f = sin(x)^2 + cos(x)^2; int(f, [0 1]) ans = 1 Çok Değişkenli Fonksiyonlar syms x y f = sin(x)^2 + cos(y)^2; int(f, y, [0 1]) ans = sin(2)/4 + sin(x)^2 + 1/2