HTML5: area ve map etiketi kullanımı

ve etiketleri genelde bir arada kullanıldıkları için bu yazımda ikisini birlikte tanıtacağım. ...

HTML: address etiketi kullanımı

Ne işe yarar? <address> etiketi bir belgenin veya yazının yazarının/sahibinin iletişim bilgilerini tanımlar. <address> öğesi <body> öğesinin içindeyse, belge için kişi bilgilerini gösterir. <address> öğesi bir <article> öğesinin içinde bulunuyorsa, bu madde için kişi bilgilerini gösterir. <address> öğesindeki metin genellikle italik yazıyla gösterilir. Çoğu tarayıcı, adres öğesinden önce ve sonra satır sonları ekler. <address> öğesi, genellikle, <footer> öğesindeki iletişim/adres bilgilerinde kullanılır. Tarayıcı Uyumluluğu Tüm modern tarayıcılarla uyumludur. Yukarıdaki tarayıcıların hepsi address etiketini destekliyor....

HTML5: abbr etiketi kullanımı

Ne işe yarar? HTML sayfalarda kısaltmaları belirtmek için kullanıyor. ...