PHP filter_var() ile IP, URL ve E-posta Kontrolü

PHP 5.2 sürümü ile gelen filter_var() fonksiyonu ile formlara gönderilen verilerin isteğe uygun olup olmadığını kolayca kontrol edebiliriz. IP Kontrolü <?php $ip = "127.0.0.1"; if (!filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP) === false) { echo("Geçerli IP adresi"); } else { echo("Geçersiz IP adresi"); } ?> URL Kontrolü <?php $url = "http://sekiz.gen.tr"; // Geçersiz karakterleri temizleyelim $url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL); // URL geçerliliğini kontrol edelim if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false) { echo("Geçerli URL"); } else { echo("Geçersiz URL"); } ?...