MATLAB Denklemler ve Uygulamaları

Bir Bilinmeyenli Denklemler syms x solve(x^3 - 6*x^2 == 6 - 11*x) ans = 1 2 3 İfadeleri tek tarafa toplarsak sonuç değişmez. syms x solve(x^3 - 6*x^2 + 11*x - 6) ans = 1 2 3 İki veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler y’yi x cinsinden bulma syms x y solve(6*x^2 - 6*x^2*y + x*y^2 - x*y + y^3 - y^2 == 0, y) ans = 1 2x -3x Not solve fonksiyonunda hangi değişkenin bulunması gerektiğini belirtmezseniz ve x değişkeni de bulunmuyorsa x’e alfabetik olarak en yakın değişkene göre çözmeyi deneyecektir....

MATLAB İntegral Hesaplama

Belirsiz İntegral Tek Değişkenli Fonksiyonlar syms x f = sin(x)^2 + cos(x)^2; int(f) ans = x Çok Değişkenli Fonksiyonlar syms x y f = sin(x)^2 + cos(y)^2; int(f, y) ans = sin(2y)/4 + y(sin(x)^2 + 1/2) Belirli İntegral Tek Değişkenli Fonksiyonlar syms x f = sin(x)^2 + cos(x)^2; int(f, [0 1]) ans = 1 Çok Değişkenli Fonksiyonlar syms x y f = sin(x)^2 + cos(y)^2; int(f, y, [0 1]) ans = sin(2)/4 + sin(x)^2 + 1/2

MATLAB Türev Hesaplama

syms x f = cos(x)^2; diff(f) ans = -2*sin(x)*cos(x) Kısmi Türev Hesaplama x’e göre türev syms x y f = sin(x)^2 + cos(y)^2; diff(f) ans = 2*cos(x)*sin(x) y’ye göre türev syms x y f = sin(x)^2 + cos(y)^2; diff(f, y) ans = -2*cos(y)*sin(y) İkinci Türev syms x f = cos(x)^2; diff(diff(f)) ans = 2*sin(x)^2-*cos(x)^2 syms x f = cos(x)^2; diff(f, x, 2) ans = 2*sin(x)^2-*cos(x)^2

MATLAB Sembolik İfadeler

MATLAB Symbolic Math Toolbox™ ile matematiksel denklemleri çözebilir veya grafiklerini çizebiliriz. Sembolik (Symbolic) matematik kodları MATLAB® Live Editor üzerinde çalıştırılabilir. Bu araç seti (Symbolic Math Toolbox™) genel olarak calculus, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve denklem sadeleştirme için kullanılıyor. Sembolik Değişkenler Sembolik değişken oluşturmak için sym veya syms fonksiyonlarını kullanabiliriz. sym kullanırsak değer ataması yapmamız gerektiği için syms kullanımı daha yaygındır. Sembolik değişkenler floating-point ya da double sayıların aksine sayının tam değerini ifade eder....

WordPress “Üzgünüm, güvenlik nedenleriyle bu dosya tipine izin verilmiyor.” Çözümü

WordPress varsayılan olarak sadece bazı dosya türlerinin yüklenmesine izin vermekte. Fakat siz temanızın ya da eklentinizin functions.php dosyasına aşağıdaki kodu ekleyerek istediğiniz dosya türünün yüklenebilmesine izin verebilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri yaparak hangi dosya türlerinin yüklenebileceğini veya yüklenemeyeceğini herhangi bir eklenti kurmaya gerek kalmadan ayarlayabilirsiniz. ...