PHP programlama dili ile speedtest.net benzeri site yapımı.

Aşağıdaki kodlar ile sayfayı ziyaret eden kullanıcının internet hızını kbs cinsinden ölçebilirsiniz.

<?php
for($sayi = 0; $sayi &lt; 5; $sayi++) {
  
$kb=1024;
echo "aktarılıyor $kb Kb...&lt;!-";
flush();
$time = explode(" ",microtime());
$start = $time[0] + $time[1];
for($x=0;$x&lt;$kb;$x++){
    echo str_pad('', 1024, '.');
    flush();
}
$time = explode(" ",microtime());
$finish = $time[0] + $time[1];
$deltat = $finish - $start;

}

echo "-&gt; Test $deltat saniye sürdü. İnternet hızınız ". round($kb / $deltat, 3)."Kb/s";
?>