PHP 5.2 sürümü ile gelen filter_var() fonksiyonu ile formlara gönderilen verilerin isteğe uygun olup olmadığını kolayca kontrol edebiliriz.

IP Kontrolü

<?php
$ip = "127.0.0.1";

if (!filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP) === false) {
 echo("Geçerli IP adresi");
} else {
 echo("Geçersiz IP adresi");
}
?>

URL Kontrolü

<?php
$url = "http://sekiz.gen.tr";

// Geçersiz karakterleri temizleyelim
$url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);

// URL geçerliliğini kontrol edelim
if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false) {
echo("Geçerli URL");
} else {
echo("Geçersiz URL");
}
?>

E-posta Kontrolü

<?php
$email = "[email protected]";

// Geçersiz adresleri temizleme
$email = filter_var($email, FILTER_SANITIZE_EMAIL);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === false) {
echo("Geçerli e-posta adresi");
} else {
echo("Geçersiz e-posta adresi");
}
?>

Yukarıdaki örneklerden faydalanarak diğer özellikleri de kullanabilirsiniz.