MATLAB Symbolic Math Toolbox™ ile matematiksel denklemleri çözebilir veya grafiklerini çizebiliriz. Sembolik (Symbolic) matematik kodları MATLAB® Live Editor üzerinde çalıştırılabilir. Bu araç seti (Symbolic Math Toolbox™) genel olarak calculus, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve denklem sadeleştirme için kullanılıyor.

Sembolik Değişkenler

Sembolik değişken oluşturmak için sym veya syms fonksiyonlarını kullanabiliriz. sym kullanırsak değer ataması yapmamız gerektiği için syms kullanımı daha yaygındır. Sembolik değişkenler floating-point ya da double sayıların aksine sayının tam değerini ifade eder. Bu yüzden altın oran ya da pi sayısı gibi bir değeri hesaplamanız gerektiğinde kullanmanız daha iyi bir seçim olacaktır.

Değişken Oluşturma

syms x
y = sym('y')

İlk satırda x değişkeni oluşturduk ve syms kullandığımız için x değeri otomatik olarak atandı. İkinci satırda ise sym kullanarak y değerini sembolik y değişkenine atadık. Her ikisinin işlevi de aynı fakat duruma göre birini tercih etmek kolaylık sağlayabilir. Özetlemek gerekirse

syms x

ve

x = sym('x')

tamamen aynıdır.
Ayrıca syms ile birden fazla değişkeni tek satırda oluşturabilirsiniz.

syms x, y, z

Sembolik değişkenlerden oluşan dizi (array) oluşturmak isterseniz.

A = sym('a', [1 20])

Oluşturduğunuz değişkenler aşağıdaki gibi olacaktır.
A = [a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10,…,a11, a12, a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20]

Değişkenleri Silme ve Sıfırlama

Tanımladığınız tüm değişkenleri temizlemek için clear all komutunu kullanabilirsiniz.

clear all

Belirli bir değişkenin değerini sıfırlamak için clear x komutunu kullanabilirsiz (x değişkenini siler.).

clear x

syms fonksiyonunu tekrar kullanarak değişkenlerin değerini sıfırlayabiliriz.

syms x

Örnek Kullanım

Altın oranı (phi) hesaplamak istersek

phi = (1 + sqrt(5))/2;

şeklinde bir kullanım hatalı olacaktır. sqrt(5) 5 sayısının karekökünü yaklaşık olarak hesaplayacağı için syms kullanarak tam değerinin kullanılmasını sağlayabiliriz.

phi = (1 + sqrt(sym(5)))/2;

artık phi değişkenini kodumuzda kullanabiliriz.

f = phi^2 - phi - 1

f = (5^(1/2)/2 + 1/2)^2 – 5^(1/2)/2 – 3/2 değerine eşit olacaktır.

Sembolik Fonksiyonlar

syms f(x,y)
f(x,y) = x^2*y

x ve y şeklinde iki değişkene bağlı bir fonksiyonu yukarıdaki gibi oluşturabiliriz. f(5,3) değerini bulmak istersek program çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.
ans = 75
Kaynak: https://www.mathworks.com/help/symbolic/getting-started-with-symbolic-math-toolbox.html