Ne işe yarar?

HTML sayfalarda kısaltmaları belirtmek için kullanıyor.

Örnek

<abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> 1948 yılında kuruldu.

Tarihçe

Abbr etiketi HTML diline esasen tarayıcılar arasındaki rekabet sonucunda eklendi. İlk defa Netscape tarafından üretilmiş etikete karşılık Microsoft ise etiketini üretmiş ve yıllar boyunca kendi tarayıcısı olan Internet Explorer’da kullanmıştır. W3C tarafından her iki etiket de HTML4’e kadar kabul görmüş ancak HTML5‘e geçişte iki etiket de aynı işe yaradığı için etiketinin standart olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

Abbr etiketi günümüz popüler tarayıcılarının çoğunda tanınan bir etiket olmasına karşın Microsoft tarafından neredeyse hiç tanınmayan rakip etiket olarak görülmüştür. Bu nedenle Abbr etiketleri IE6 ve IE7 tarafından desteklenmemektedir. Altı çizili olarak etiketi Firefox ve Operatarayıcıları tarafından otomatik olarak tanınsa da IE8, Safari ve Chrome tabanlı tarayıcılarda altı çizili görünmesi için css stili tanımlamalısınız.

<style>
abbr {border-bottom: 1px dotted black;}
</style>

Önemi

Eğer yukarıdaki örnekte bu etiketi kullanmamış olsaydık Google Çeviri gibi yazılımlar “WHO” yazısını “KİM” olarak çevirecekti. Fakat HTML etiketi ile kısaltma olduğunu ve kısaltmanın açılımını tanımladığımızdan dolayı “Dünya Sağlık Örgütü” olarak çevirilecektir.