Öncelikle gerekli kütüphaneleri projemize eklemeliyiz. WiFi ağına bağlanma yöntemleri sağlayan ESP8266WiFi kütüphanesine ihtiyacımız var. Arduino programına ESP8266 desteğini henüz eklemediyseniz Arduino IDE için ESP8266 Kurulumu yazımı okuyabilirsiniz.

İnternetten veri çekmek için ESP8266‘yı WiFi ağına bağlamalıyız. Gelen sonuçları seri port ekranından (115200 baud) takip edeceğiz.

Aşağıdaki kodları ESP8266’ya yüklemeden önce kodlardaki ssid, password ve url değişkenlerini kendinize göre düzenlemeyi unutmayın. Bu örnekte http://api.ipify.org/ adresine GET isteğinde bulunarak ESP8266’ya ait IP adresini seri port ekranına yazdıracağız.

Kodlar

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
const char* ssid   = "";
const char* password = "";
const String url = "http://api.ipify.org";

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("");
 Serial.print("Bağlanılıyor ");
 Serial.print(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi bağlantısı kuruldu.");
 Serial.println("Yerel IP adresi: ");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 Serial.println("");
}

void loop() {
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  HTTPClient http;
  http.begin(url);
  int httpCode = http.GET();
  if (httpCode > 0) {
   String payload = http.getString();
   Serial.println("Sayfa yanıtı:");
   Serial.println(payload);
  }
  http.end();
 }
 delay(30000); // 30 saniyede bir işlemi tekrarlayacak
}

Kodları çalıştırdığınız zaman sonuçları anlık olarak seri port ekranından takip edebilirsiniz. İnternetten gelen sonucu direk ekrana yazdıracak.