Standart bir form oluşturduğunuz zaman submit butonuna tıklandığı zaman etiketi içerisinde tanımlanmış olan action URL’sine gidecektir.

2 veya daha fazla submit butonu koyup farklı butonlara tıklandığı zaman verilerin farklı dosyalara gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

<form action="dosya.php">
  <input type="submit" value="Gönder">
  <input type="submit" value="Gönder 2" formaction="dosya-2.php">
</form>

https://css-tricks.com/separate-form-submit-buttons-go-different-urls/